nieuws

Nestkasten op Ridderspoor I in de zomer van 2021 door Ken Kraaienveld

nestkastjes

Verspreid over Ridderspoor complex 1 hangen allerlei nestkasten. De meeste zijn gebouwd om te voldoen aan de behoeften van kool- en pimpelmezen, maar er hangen ook kasten voor spechten, spreeuwen, boomkruipers, mussen, roodborsten en winterkoningen. Het totale aantal kasten wisselt van jaar tot jaar, omdat er nog wel eens eentje sneuvelt door spechtengeweld of gewoon de tand des tijds. Dit jaar waren er 27 beschikbaar voor gebruik. Tijdens de jaarlijkse schoonmaakronde vonden we nesten in 8 hiervan. Daarmee evenaart het broedseizoen van 2021 het dieptepunt van 2018, toen de bloedhete zomer de vogels de broedlust ontnam. 

Het aantal nesten herstelde zich na 2018 enigszins, maar de verscheidenheid aan vogelsoorten niet. Ondanks alle verschillende typen nestkasten, zien we sinds dat jaar van de oude bekenden alleen maar mezennesten. Geen spreeuwen, boomkruipers of andere vaste klanten. Alleen de halsbandparkiet is er sinds 2020 bij gekomen. Ik heb de teloorgang eens op een rijtje gezet:

Telling

  • Ringmus: In 2004 en 2005 jaarlijks twee nesten. Voor het laatst in 2009. 
  • Winterkoning: Tot en met 2006 jaarlijks 1 nest. Voor het laatst in 2013.
  • Spreeuw: Nesten in 2010, 2015, 2016 (twee), en voor het laatst in 2017.
  • Boomkruiper: Bijna jaarlijks één of twee nesten. Voor het laatst in 2017.
  • Kauw: Bijna jaarlijks een nest. Voor het laatst in 2017.
    Halsbandparkiet: Voor het eerst in 2020.

Wat zijn hier de oorzaken van

Wat moeten we hier nu van denken? Ik zie twee mogelijke oorzaken, die misschien allebei wel een rol spelen. Ten eerste kan de vogelstand achteruit zijn gegaan. Voor de ringmus is dat zeker het geval. Die is uit de Ridderbuurt verdwenen. Maar voor andere soorten is dat minder duidelijk. Een andere verklaring kan zijn dat de bomen in de omgeving (langs het Windepad en de Zegerbaan) ouder worden en misschien meer gaten vertonen, waardoor holenbroeders minder van onze kasten afhankelijk zijn. Voor spreeuw, kauw en boomkruiper zou dit mogelijk gaande kunnen zijn. Het verklaart echter niet waarom de mezen nog steeds volop gebruik maken van de nestkasten. 

 

Laten we hopen dat we in 2022 weer een aantal van onze oude vrienden terugzien.

 

Ken en Albert