het bestuur

Het bestuur is belast met de uitvoering van het beleid van de vereniging. Het beheert alle eigendommen van de vereniging en het draagt zorg voor de instandhouding en het onderhoud ervan.

Het bestuur stelt regels vast ten aanzien van de uitvoerende taken en roept commissies in het leven voor de uitvoering van die taken.

Het bestuur is voor het gevoerde beleid en beheer en voor de door de commissies uitgevoerde taken verantwoording schuldig aan de Algemene Ledenvergadering.

Het bestuur wordt in haar taken ondersteund door de commissies.


samenstelling bestuur

algemeen e-mailadres: bestuur(at)vtv-ridderspoor.nl

 

Wouter Brouwer

voorzitter
06-53550128
wbrouwer(at)vtv-ridderspoor.nl

Mary Korthals Altes

secretaris
06-12866381
mkorthalsaltes(at)vtv-ridderspoor.nl

Felice Veenman

2e secretaris
06-81589299
fveenman(at)vtv-ridderspoor.nl

Martin Belonje

penningmeester
06-51407934
mbelonje(at)vtv-ridderspoor.nl

Harrie van Veen

bouw- en taxatiecommissie
06-52825456
hvanveen(at)vtv-ridderspoor.nl

Willem van Dam

kantine- en evenmentencommissie
06-43131137
wvandam(at)vtv-ridderspoor.nl

albert

Albert Kempes

tuincommissie
06-51354954
akempes(at)vtv-ridderspoor.nl