kantinecommissie


algemeen emailadres: kantinecommissie@vtv-ridderspoor.nl

De kantinecommissie  is belast met het beheer en exploitatie van de kantine. Het een en ander in overleg met en met toestemming van het bestuur.
Het financieel beheer van de kantinecommissie valt onder verantwoordelijkheid van de penningmeester.

samenstelling kantinecommissie

voorzitterTineke de Vries
06-39788442
tdevries@vtv-ridderspoor.nl
Binkhorst 74
2402 MB
Alphen aan den Rijn
tuin 279
lidWil Barnhoorntuin 054
lidCorrie Florie
lidHans Stuurmantuin 095
lid Anja Smeding tuin 068
lidAlice Stuurmantuin 094
lidKarla de Vostuin 067