taxatiecommissie


algemeen emailadres: taxatiecommissie@vtv-ridderspoor.nl

Voor het taxeren van de opstallen (huisjes, kasje, broeibakken e.d.), die om welke reden dan ook beschikbaar komen voor verkoop, wordt door de algemene ledenvergadering tijdens de jaarvergadering een taxatiecommissie benoemd.
De taxatiecommissie bestaat uit 4 leden, die voor 2 jaar gekozen worden en direct herkiesbaar zijn.

taxatie

De taxatie van de gebouwen wordt afzonderlijk verricht door twee koppels uit de taxatiecommissie. Na overleg bepalen de beide tweetallen de maximum verkoopprijs, waarna een taxatierapport wordt opgemaakt. De inboedel van een tuinhuisje is niet in de taxatie inbegrepen.

Indien geen van de gegadigden voor de tuin de maximum verkoopprijs wenst te betalen, kunnen zij via inschrijving een bod uitbrengen.

Neemt de vertrekkende huurder geen genoegen met de vastgestelde maximum verkoopprijs – dan wel het hoogste bod dat bij wijze van inschrijving is uitgebracht – dan moet hij voor de datum van opzegging van de tuin de goederen zonder schade aan de grond of aan de vereniging toe te brengen, van de tuin af te voeren .

De koopsom dient door de nieuwe huurder te worden voldaan aan de penningmeester of diens vervanger, zijnde één van de andere bestuursleden.
De penningmeester of diens vervanger betaalt het bedrag aan de vorige huurder

samenstelling taxatiecommissie

voorzitter taxatiecommissieHarrie van Veen
06-52825456
hvanveen@vtv-ridderspoor.nl
Ravenstein 20
2403 JK
Alphen aan den Rijn
lidRinus Mansveld
lidHans ter Hoektuin 247
lidKees van Veentuin 309