tuinwinkelcommissie


algemeen emailadres: tuinwinkel@vtv-ridderspoor.nl

De tuinwinkelcommissie beheert en de exploiteert de tuinwinkel. Zij zorgt voor de inkoop en verkoop van op de tuin benodigde artikelen (aarde, groenteplantjes, zaden en bollen, stokken).
De prijzen van de in- en verkoop worden zo nodig in overleg met het bestuur vastgesteld.
Eventuele winsten komen ten goede aan de vereniging.
De tuinwinkelcommissie beheert – in overleg met de penningmeester – een kleine kas.

samenstelling tuinwinkelcommissie

voorzitter tuinwinkelcommissieM.E. (Mary) Korthals Altes
06-12866381
mkorthalsaltes@vtv-ridderspoor.nl
Frankrijkpark 7
2408 CC
Alphen aan den Rijn
tuin 013
lidN. (Nel) van den Berg
lidF. (Frieda) van Damtuin 022/023
lidC. (Carolien) Rommentuin 101
lidE.C. (Alice) Stuurmantuin 094
lidfeliceF. (Felice) Veenmantuin 042
lidM.M. (Tineke) de Vriestuin 279
lidB.S. (Baps) Wissekerketuin 047