bouwcommissie


algemeen e-mailadres: bouwcommissie@vtv-ridderspoor.nl

De bouwcommissie bestaat minimaal uit 2 personen die worden aangewezen door de Algemene Vergadering.
De bouwcommissie draagt zorg voor het onderhoud van de verenigingsgebouwen en houdt toezicht op de bouw en verbouw van opstallen. Zij geeft waar nodig voorlichting en advies.
De bouwcommissie draagt zorg voor het aanvragen van bouwvergunningen (voor de bouw van opstallen, het uitbreiden of wijzigen van tuinhuizen, kassen e.d.) bij de gemeente Alphen aan den Rijn.

samenstelling bouwcommissie

voorzitter bouwcommissieH.J.A. (Harrie) van Veen
06-52825456
hvanveen@vtv-ridderspoor.nl
Ravenstein 20
2403 JK
Alphen aan den Rijn
lidJ.T. (Hans) Stuurmantuin 095
lidE. (Rico) van Breentuin 304
lidR. (Ramond) Kraneburg
lidR. (Ruud) Koenekoop007