werkgroep activiteiten


algemeen e-mailadres: activiteiten@vtv-ridderspoor.nl

Wij willen binnen Ridderspoor werken aan een goede sfeer en een actief verenigingsleven. Daarbij horen allerlei activiteiten. Deze activiteiten werken samenbindend en maken ons als volkstuinvereniging een fijne plek om te vertoeven en elkaar te helpen.

De voortrekker van deze werkgroep is Eduard de Vries, en de andere leden van deze werkgroep zijn Carolien Rommen en Hans Stuurman. De werkgroep ontwikkelt, in overleg met het bestuur, plannen voor activiteiten binnen de vereniging en geeft sturing aan de uitvoering ervan. Afhankelijk van de activiteit zullen er steeds andere mensen even bij betrokken zijn.

samenstelling werkgroep activiteiten

coördinatoreduardEduard de Vries
06-37661868
edevries@vtv-ridderspoor.nl
Binkhorst 74
2402 MB
Alphen aan den Rijn
tuin 280
lidCarolien Rommen
lidHans Stuurman