tuincommissie


algemeen e-mailadres: tuincommissie@vtv-ridderspoor.nl

De tuincommissie bestaat uit een aantal vrijwilligers. De tuincommissie houdt toezicht op het onderhoud van de tuinen en draagt zorg voor het onderhoud van het algemeen groen op de complexen.

De tuincommissie houdt een voorjaars- en najaarscontrole. Zo nodig worden ook tussentijdse controles gehouden.
controle onder andere op:

  • de tuinen vrij van onkruid en afval zijn
  • de heggen gesnoeid en niet te hoog en te breed
  • bomen niet hoger dan toegestaan
  • de sloot schoon van waterplanten
  • de paden voor de tuin schoon

Daarnaast houdt de tuincommissie toezicht op de teelt van aardappels en het voorkomen van aardappelziekte. Zij is verantwoordelijk voor de administratie van de aardappelbriefjes.

De vrijwilligers van de tuincommissie hebben een redelijke expertise op tuingebied en kunnen vraagbaak zijn voor iedere – beginnende – tuinder.
Lees ook tips van de tuincommissie.

samenstelling tuincommissie

voorzitter tuincommissiealbertAlbert Kempes
06-51354954
akempes@vtv-ridderspoor.nl
Rossinihof 59
2402 EE
Alphen aan den Rijn
tuin 078/079
secretaris tuincommssieeduardEduard de Vries
06-37661868
edevries@vtv-ridderspoor.nl
Binkhorst 74
2402 MB
Alphen aan den Rijn
tuin 280
lid – uitgifte aanhangwagenpietPiet Koole
06-19541175
eefenpiet@hotmail.com
tuin 003/005b
lidLiselotte Roeloffstuin 233
lidjp bronkhorstJan Pieter Bronkhorsttuin 065/066
lidwalterWalther Bijsterveldtuin 045
lidLeo Knijnenburgtuin 275