tuin huren


beschikbare tuinen

interesse?

complex 1

  • op dit moment geen tuinen beschikbaar

complex 2

  • op dit moment geen tuinen beschikbaar

complex 3

  • op dit moment geen tuinen beschikbaar

neem vrijblijvend contact op met

Tineke de Vries
06-39788442
tuinuitgifte@vtv-ridderspoor.nlwachtlijst

Schrijf u in voor een plaats op de wachtlijst.
We moeten u er wel op attenderen dat we op
dit moment een lange wachtlijst hebben.


  • Vul het inschrijfformulier in en verzend het naar de ledenadministratie.
  • Betaal inschrijfgeld € 25,00 op de bankrekening van de vereniging: NL94 RABO 03016 43 628.

Nadat u uw inschrijfgeld hebt betaald en uw gegevens zijn verwerkt zal Tineke de Vries – tuinuitgifte – contact met u opnemen.

kosten

  • inschrijfgeld € 25,00
  • contributie per jaar €25,00
  • tuinhuur per m2 € 0,67

Een gemiddelde tuin van 150 m2 kost dus jaarlijks
(excl inschrijfgeld) ca. € 125,00.

vragen

vragen

Felice Veenman
secretariaat-ledenadministratie
06 81589299
fveenman@vtv-ridderspoor.nl