informatieboekje “Groene Boekje”

versie 16 maart 2019


Het Groene Boekje bevat veel informatie over de dagelijkse gang van zaken op de volkstuin.
De publicatie wordt verzorgd door de tuincommissie.
Zie ook tips van de tuincommissie.