groene boekje

versie april 2022


Het groene boekje bevat veel informatie over de dagelijkse gang van zaken op de volkstuin.
De publicatie wordt verzorgd door de tuincommissie.
Zie ook tips van de tuincommissie.