aanvraag bouwvergunning


volkstuindersvereniging Ridderspoor BOUWWERK KAS volkstuin moestuin

een (nieuw) bouwwerk op uw tuin

Je wilt een tuinhuis, kas, tunnelkas, schuurtje of broeibak op je tuin bouwen? Dan is een bouwvergunning van de gemeente Alphen aan den Rijn nodig. De bouwcommissie vraagt deze voor jou bij de gemeente Alphen aan den Rijn aan.
Bij het opstellen van een bouwaanvraag moet je uiteraard rekening houden met de voorschriften die op Ridderspoor voor bouwwerken gelden.

een bouwvergunning aanvragen in 5 stappen

stap 1

Vul het aanvraagformulier bouwvergunning in (zie bijlage 1: aanvraagformulier bouwvergunning).

stap 2

Maak een (bouw)tekening van het te plaatsen object (zie bijlage 2: voorbeeldtekening huisje).
LET OP! De afmetingen van de te plaatsen kas, tuinhuis of schuurtje dienen uiteraard overeen te komen met de ingediende tekeningen. Bij afwijkingen loop je de kans dat jouw bouwwerk na plaatsing alsnog wordt afgekeurd!

stap 3

Maak een plattegrond van jouw tuin en de aangrenzende tuinen (zie bijlage 3: voorbeeldtekening situatie). Daarin aangegeven:

 • de plek van het te plaatsen object
 • de grenzen van uw tuin
 • al bestaande objecten op uw tuin
 • objecten op de aangrenzende tuinen
 • de afstanden tussen de objecten

stap 4

Betaal leges en administratiekosten door een door de voorzitter van de bouwcommissie op te geven bedrag* te storten op de bankrekening van de vereniging: NL94 RABO 03016 43 628.
Vermeld daarbij ‘aanvraag bouwvergunning’, naam en tuinnummer.

* De legestarieven bij de gemeente voor 2023 zijn aangepast. Indien de bouwkosten lager zijn dan, of gelijk zijn aan €3225,-, dan geldt een legesbedrag voor de bouwaanvraag van €50,- Zijn de bouwkosten hoger dan contact opnemen met de bouwcommissie, bouwcommissie@vtv-ridderspoor.nl.

stap 5

Stuur het volledig ingevulde formulier en de twee tekeningen via e-mail naar bouwcommissie@vtv-ridderspoor.nl.


controle

De bouwcommissie controleert je aanvraag en vraagt jouw vergunning aan. Zo krijg je snel een vergunning en kan je met de werkzaamheden beginnen.
Zonder bouwvergunning mag je niet bouwen. Doe je dit toch, dan spreken we van een illegaal bouwwerk. Je loopt dan het risico dat het op jouw kosten verwijderd moet worden.

Heb je vragen?

Stel ze gerust! Neem contact op met de bouwcommissie
Harrie van Veen, 06-52825456, hvanveen@vtv-ridderspoor.nl
Hij helpt je graag verder.

anker1

anker1

bijlage 1: aanvraagformulier bouwvergunning

anker2

bijlage 2: voorbeeldtekening van huisje

anker3

anker2

bijlage 3: voorbeeldtekening van situatie

anker4

anker3

bijlage 3: enkele voorschriften voor bouwwerken

 • Bij een tuin met een oppervlakte kleiner dan 150 m2 is het bouwen van een tuinhuisje niet toegestaan. Wel mag er een schuurtje op gebouwd worden van maximaal 5 m2 en een maximale nokhoogte van 2,85 m.
 • Een tuin met een oppervlak van tenminste 150 m2 mag een schuurtje of huisje hebben van maximaal 14 m2: (l x b mag maximaal 3,5 x 4 meter bedragen!), een nokhoogte van max. 2,85 m en een dakoverstek van maximaal  2 x 25 cm.
 • Op complex 1 is met toestemming van de gemeente Alphen aan den Rijn een nokhoogte van  3,25 meter toegestaan. Er dient dan wel een exrta legesbedrag te worden voldaan. Dit is thans (2013) € 217,00 extra!
 • Een schuurtje én een tuinhuisje op één tuin is niet toegestaan.
 • Goothoogte huisjes maximaal 2,50 meter en een dak- of beschoeïngsoverstek van maximaal 0,50 meter.
 • Kassen mogen ten hoogste 10% van het tuinoppervlak innemen met een maximum van 20 m2.
 • Voor tunnels geldt een maximum formaat van 4 x 4 meter.
 • De nokhoogte van een kas mag maximaal  2,85 meter zijn. Broeikassen mogen maximaal 0,70 meter hoog zijn.
 • De afstand van de huisjes of schuurtjes tot de huisjes of schuurtjes van de naastgelegen tuinen dient tenminste 3 meter te bedragen.
 • Een huisje, schuurtje of kas dient minimal 1,5 meter uit de tuingrens geplaatst te worden. Op een smalle tuin van ca. 5 meter breedte, eerst overleg met de voorzittervan de bouwcommissie!
 • Lees verdere voorschriften in art. 27 t/m 31 van het Huishoudelijk Reglement.