bestuursberichten

wateroverlast tuinen C2

bestuursbericht 1 maart 2021: wateroverlast tuinen complex 2

water uit de dijk

Al twee jaar staan een aantal tuinen op complex 2 regelmatig geheel of gedeeltelijk onder water. Zelfs als het niet regent kunnen er eendjes zwemmen! Heel leuk, maar niet de bedoeling.

Waar komt al dat water vandaan? Zou de dijk lek zijn?
Zijn er klapankers onjuist aangebracht, die voor de lekkage zorgen??
Is er sprake van grondwaterkwel?

Afgelopen jaar werd door een aantal ‘natte’ tuinders op complex 2 extra grond opgebracht. Er werden sleuven gegraven en gevuld met takkenbossen. Een drainagesysteem. In de hoop dat hierdoor het waterprobleem zou verdwijnen. Dit watermanagement hielp een beetje maar tot nu toe niet afdoende. De grondwaterstand bleef te hoog. Het gewas had en heeft hiervan last:
–  Er zit minder zuurstof in de natte grond.
– Wortels ontwikkelen zich daardoor gebrekkig.
– De planten zijn gevoeliger voor ziekten.
– Er is een sterke onkruidgroei.
Zaken, waar je als tuinder niet blij van wordt.

Na twee jaar last te hebben gehad van een ‘kastje en muur’ situatie heeft de tuincommissie grote greppels gegraven. De drainagepijpen doorgespoten… Maar niets hielp afdoende.
Uiteindelijk heeft het Hoogheemraadschap Rijnland het lek boven water: het water is afkomstig van de waterleiding. Die loopt door het dijklichaam en blijkt dus lek te zijn.
Wij gaan ervan uit dat binnenkort het lek opgespoord en gerepareerd zal worden. En tot die tijd…?

Hebt u hierover vragen?
Harrie van Veen, voorzitter bouwcommissie, wil ze graag trachten te beantwoorden.
06-52825456

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo