bestuursberichten

alle heggen maximaal 1.50

hegsnoeien

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft afgelopen jaar in haar huurovereenkomst met de vereniging bepaald dat de heggen, die als afscheiding dienen tussen de tuinen en de paden, niet hoger mogen zijn dan 1,50 meter en niet breder dan 0,60 meter.

huidige situatie
Bij veel tuinen is de heg behoorlijk hoger. Dat is niet zo gek, want vroeger mocht dit groen groeien tot 1,80 meter. Sommige heggen overschrijden momenteel zelfs deze oude maximum norm.

aanpak
Het bestuur heeft besloten deze maximale hoogte gefaseerd in te voeren. Een tuinder die door de tuincommissie is aangesproken op het onderhoud van de heg, moet deze nu terugsnoeien naar 1,50 meter. Alle andere tuinders hebben daar het hele seizoen de tijd voor.

begin 2021: alle heggen op maximaal 1,50 meter gesnoeid!