bestuursberichten

Ridderspoor in coronatijd

Aangescherpte maatregelen van de overheid beperken ons als volkstuindersvereniging:

  • De kantine is tot en met 6 april gesloten.
  • De tuinwinkel is tot en met 6 april gesloten.
  • Ook is het koffiehuis tot en met 6 april gesloten.
  • Bijeenkomsten en evenementen gaan niet door tot 1 juni 2020.
  • De Algemene Ledenvergadering, die eind april gehouden zou worden, wordt verplaatst naar een latere datum. U krijgt op tijd de uitnodigig met de stukken.
  • Er worden geen fysieke vergaderingen van het bestuur, commissies en anderen gehouden. Daar worden alternatieve mogelijkheden voor gezocht als groepapps, skypen enz.
  • De zaterdagse onderhoudsdiensten gaan niet door.
  • Het inschrijven van nieuwe kandidaatleden wordt opgeschort.
  • De taxatie en verkoop van huisjes gaat niet door.

Kortom, de complexen blijven vooralsnog open maar alle verenigingsactiviteiten worden tot nader order, maar in ieder geval tot en met 6 april 2020 (en voor groepsactiviteiten tot en met 1 juni 2020) stilgezet.
En als u met dit fraaie weer op uw tuin bezig bent… volg onderstaande maatregelen zo goed mogelijk op om overdracht van het virus te voorkomen:

Houd bij het werk in de tuin 1,5 meter afstand van elkaar.
Houd altijd afstand van anderen en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen.
Ook thuis geldt: maximaal drie mensen op bezoek en houd ook dan afstand tot elkaar.

Let een beetje op elkaar
Het is hartverwarmend om te zien dat er al zoveel naar elkaar wordt omgekeken. Naoberschap. Wij vragen u om dat te blijven doen en waar nodig een stapje extra te zetten. Kijk of u iets kan betekenen voor een ander. Op de tuin of thuis. Let een beetje op elkaar!

Ten slotte
Het bestuur wenst u allen op uw tuin voor zover mogelijk veel plezier in het tuinieren en vooral een goede gezondheid.

Namens het bestuur,
Wouter Brouwer
voorzitter