Het Bestuur

Het bestuur is belast met de uitvoering van het beleid van de vereniging. Het beheert alle eigendommen van de vereniging en het draagt zorg voor de instandhouding en het onderhoud ervan.

Het bestuur stelt regels vast ten aanzien van de uitvoerende taken en roept commissies in het leven voor de uitvoering van die taken.

Het bestuur is voor het gevoerde beleid en beheer en voor de door de commissies uitgevoerde taken verantwoording schuldig aan de Algemene Ledenvergadering.

Het bestuur wordt in haar taken ondersteund door de commissies.

Samenstelling bestuur

Algemeen e-mailadres: bestuur(at)vtv-ridderspoor.nl

Wouter Brouwer

Voorzitter
wbrouwer(at)vtv-ridderspoor.nl
06-53550128

Mary Korthals Altes

Secretaris
mkorthalsaltes(at)vtv-ridderspoor.nl
06-12866381

Felice Veenman

2e Secretaris
fveenman(at)vtv-ridderspoor.nl
06-81589299

Martin Belonje

Penningmeester
mbelonje(at)vtv-ridderspoor.nl
06-51407934

Harrie van Veen

Bouw- en Taxatiecommissie
hvanveen(at)vtv-ridderspoor.nl
06-52825456

Willem van Dam

Kantine en evenmentencommissie
06-43131137
wvandam(at)vtv-ridderspoor.nl