Tuinwinkelcommissie

De tuinwinkelcommissie beheert en de exploiteert de tuinwinkel. De taak van de tuinwinkelcommissie bestaat uit het gezamenlijk in- en verkopen van de op de tuin benodigde artikelen.(Zoals aarde, groenteplantjes, zaden en bollen, stokken) Alle inkopen en het vaststellen van de verkoopprijzen gebeurt zo nodig in overleg met het bestuur.

Eventuele winsten komen ten goede aan de vereniging.

De gelden van de inkoop worden in overleg met de penningmeester, beheerd.

De tuinwinkelcommissie bestaat uit:

Nel van den Berg
Frieda van Dam
Marianne van der Lans
Carolien Romme
Alice Stuurman
Felice Veenman
Bas Wissekerke
Felice Veenman
Tineke de Vries
Mary Korthals Altes (bestuurslid)