Tuincommissie

De Tuincommissie bestaat uit een aantal vrijwilligers van de tuincomplexen 1, 2 en 3, en  heeft als doel ervoor te zorgen dat de tuinen en het omliggende algemeen groen op onze complexen worden onderhouden. 

De tuincommissie houdt ook toezicht op dit onderhoud. Dat doet zij middels een controle in het voor en najaar van alle tuinen. Indien nodig worden ook tussentijdse controles gehouden.
Er wordt dan gekeken of het onderhoud op een regelmatige basis wordt uitgevoerd, de tuinen vrij van onkruid en afval zijn en heggen op orde, maar ook dat de sloot schoon is en de paden voor de tuin schoon zijn.
Daarnaast houden ze toezicht op en administreren zij de teeltplaats van de aardappels. Daarvoor zijn ons wettelijke regels opgelegd.

De vrijwilligers van de tuincommissie hebben een redelijke expertise op tuin gebied en zijn ook  vraagbaak voor iedere – beginnende – tuinder. Zij vergaderen gedurende het seizoen met regelmaat.

De tuincommissie bestaat uit:

Remzi Akdemir


Tuin  342
rakdemir@vtv-ridderspoor.nl

Walther Bijsterveld

walter
Tuin 45
wbijsterveld@vtv-ridderspoor.nl

Jan Pieter Bronkhorst

jp bronkhorst
Tuin 65
jpbronkhorst@vtv-ridderspoor.nl

Armine Heitzman

armine 
aheitzman@vtv-ridderspoor.nl

Piet Koole (penningmeester)

piet
tuin 3
pkoole@vtv-ridderspoor.nl

Eduard de Vries (secretaris)

eduard
tuin 280
edevries@vtv-ridderspoor.nl

Albert Kempes (voorzitter)

albert
tuin 78
akempes@vtv-ridderspoor.nl

WIE KUNT U WAARVOOR VRAGEN?

ALGEMEEN AANSPREEKPUNT

Complex 1
Complex 2 / 3
Walther Bijsterveld
Eduard de Vries

45
280

WINTERSNOEIComplex 1
Complex 2 / 3

Jan-Pieter Bronkhorst
Eduard de Vries

65
280
AARDAPPEL TEELT


Complex 1
Complex 2 / 3

Piet Koole
Freerk Vaatstra

3
301
HANDGEREEDSCHAP


Complex 1
Complex 2 / 3

Albert Kempes
Freerk Vaatstra

78
301 

WESPEN EN ANDER ONGEDIERTE

Complex 1
Complex 2 / 3

Jan-Pieter Bronkhorst
Eduard de Vries

65
280

UITLENEN AANHANGWAGENComplex 1
Complex 2 / 3

Piet Koole
Albert Kempes

3
78