PR-commissie

De pr-commissie houdt zich bezig met de communicatie binnen en buiten de vereniging.
Dat betekent dat er een keer per maand een nieuwsbrief  naar alle leden wordt verzonden met daarin het laatste nieuws aangaande VTV Ridderspoor.
Daarnaast houdt de pr-commissie de website up to date en verzorgt zij waar nodig contacten met lokale kranten.
Wil u iets plaatsen in de nieuwsbrief of op de site? Neem dan contact op met Felice Veenman (of een van de andere leden van de redactie)

De PR commissie bestaat uit:

astridAstrid Pronk tuin 32 (verslag activiteiten, interviews)
marianMarian Snippe tuin 255 ( webredactie)
hildaHilde Lemaire tuin 224 (recepten en tuintips)
feliceFelice Veenman tuin 42 (voorzitter)

Ken Kraaijveld (redactionele artikelen)
Joop Luijnenburg (illustraties)
Angelo Versteeg ( technische ondersteuning)