Evenementen- en Kantinecommissie

De evenementencommissie  organiseert alle activiteiten activiteiten binnen de vereniging, van klaverjasavonden tot kerstmarkten, vroege vogel ontbijt tot wijnproeverij

Daarnaast is de commissie belast met het beheer en exploitatie van de kantine (dit gebeurt overleg met en toestemming van het bestuur).

Het financieel beheer van de evenementencommissie valt onder verantwoordelijkheid van de penningmeester.

Bij de Algemene Ledenvergadering doet de commissie verslag van de bevindingen van het afgelopen jaar

De evementencommissie bestaat uit:

Wil Barnhoorn
Elly Blijenbergh
Willem van Dam(bestuurslid)
Koos Gelauf
Marianne van der Lans
Jaap Rommen
Hans Stuurman
Ton Veenman
Babs Wissekerke