Bouwcommissie

De bouwcommissie bestaat minimaal uit 2 personen en deze worden aangewezen door de Algemene Vergadering.
De bouwcommissie wordt belast met het onderhoud van de verenigingsopstallen en met het toezicht op de bouw en verbouw van opstallen en geeft waar nodig voorlichting en advies.
De gemeente geeft, naar advies van de bouwcommissie, vergunning voor de bouw van opstallen, uitbreiding of wijziging tuinhuis, kassen e.d.

De bouwcomissie bestaat uit:

Gijs van Bekkum
Cees van de Berg
Rico van Breen
Ramon Kranenburg
Hans Stuurman
Harrie van Veen (voorzitter)