Inschrijfformulier VTV Ridderspoor en Algemene Informatie

Inschrijfformulier VTV Ridderspoor en Algemene Informatie

 • Nadat u bijgaand aanmeldingsformulier heeft ingevuld (hieronder). Na ontvangst van het aanmeldingsformulier wordt u, indien van toepassing, op een wachtlijst geplaatst. Datum van ontvangst is bepalend voor de volgorde op de wachtlijst.
 • Zodra een tuin vrijkomt wordt u in de volgorde van de wachtlijst benaderd.
 • Bij het tekenen van een huurcontract wordt inschrijfgeld in rekening gebracht.
 • De kosten verbonden aan het lidmaatschap enz. bedragen:

A.  Inschrijfgeld € 25,00
Betreft inschrijfgeld om als lid te worden ingeschreven van de vereniging.

 

B.  Contributie € 25,00
De contributie wordt jaarlijks door de leden vastgesteld.

C. Tuinhuur (per m2)

Ridderspoor I € 0,50
Ridderspoor II € 0,50
Ridderspoor III € 0,50

De tuinhuur wordt evenals de contributie jaarlijks door de leden vastgesteld tijdens een Algemene Ledenvergadering (normaliter in het najaar bij het vaststellen van de begroting).

Bovenstaande bedragen gelden in ieder geval tot en met eind 2015.

 • Enige malen per jaar moeten werkzaamheden ten behoeve van het algemeen onderhoud aan de diverse complexen worden verricht. Deze werkzaamheden bestaan o.a. uit grasmaaien, schoffelen, onderhoud hagen en singels enz. en geschieden onder leiding van een lid van de Tuincommissie.
 • Bij opzegging dient u de tuin zwart op te leveren en heggen e.d. terug te snoeien tot de in het Huishoudelijk Reglement aangegeven hoogte.
 • Meer informatie zie het “Groene boekje”
 • Tijdens het tuinseizoen (in de regel van april tot en met oktober) kunt u op de zaterdagen gebruik maken van de tuinwinkel. Ook kunt u onze kantine het hele jaar door op de zaterdagen bezoeken voor een kopje koffie o.i.d. Zowel de tuinwinkel als de kantine zijn gelegen op Ridderspoor I.
  Andere bijzonderheden kunt u vinden in het verenigingsblad dat 4 keer per jaar verschijnt, maar ook op de website www.vtv-ridderspoor.nl.
 • Heeft u interesse om lid te worden van een van de commissies dan kunt u dit kenbaar maken aan het bestuur. Hulp is altijd welkom!

Tuinieren is leuk, maar je moet er wel wat voor over hebben

–       Uw eigen inzet

Van alle tuinders wordt verwacht dat ze van tuinieren houden en dus hun tuin en eventuele opstallen zoals een huisje, kas, platte bak en dergelijke goed onderhouden. Het hebben van een tuin kan veel voldoening geven, maar u moet zich realiseren dat het onderhouden van een tuin tijd kost. Bloemen en planten groeien wel, maar onkruid groeit nog beter. Dit betekent dat een tuin veel tijd kost en aandacht nodig heeft. U moet er rekening mee houden dat het onderhouden van een tuin vrij zwaar werk is en dat u dat gemiddeld ongeveer vier uur per week kost. In het voor- en najaar beduidend (ongeveer 10 uur) meer, in de winter wat minder. Twee keer per jaar houdt de tuincommissie een schouw en kijkt of u uw tuin goed onderhoudt en of er langs de paden en hekken het onkruid is verwijderd.

Als u deze tijd er niet voor vrij kunt maken raden wij u af om aan een tuin op Ridderspoor te beginnen.

–       Uw inzet voor de vereniging

Het complex dankt zijn vriendelijke aanzien niet alleen aan de individuele tuinen, maar ook aan het algemeen groen dat door de tuinders gezamenlijk wordt onderhouden. Daarom is elke tuinder verplicht om een aantal keren per jaar in het ‘tuinseizoen’ (tussen februari en november) ‘algemeen werk’ te doen. Dit gebeurt op zaterdag van 9.30 uur tot 12.00 uur. Het werk bestaat uit harken, schoffelen, beplanten en ander werk dat voor de tuin moet gebeuren en kan aan leeftijd en lichamelijke gesteldheid worden aangepast. Afhankelijk van op welk complex er gewerkt wordt zijn er gemiddeld 4-8 tuinders aanwezig, er wordt gezamenlijk koffie gedronken, waarbij ervaringen uitgewisseld kunnen worden.

Omdat wij een organisatie van vrijwilligers zijn, wordt van alle tuinders verwacht dat zij zich inzetten voor het beheer van het complex.  Het spreekt vanzelf dat extra inzet van tuinders bij voorkomende taken zeer wordt gewaardeerd.

Meer informatie zie het “Groene boekje”

Versie 2017v25

Dit formulier alleen gebruiken voor Nieuwe Inschrijvingen, Voor opzeggen Klik Hier en voor gegeven wijzigingen adres, telefoon, e-mail en meer Klik Hier
Dit formulier alleen gebruiken voor Nieuwe Inschrijvingen!!

Achternaam (verplicht)

Voornamen/-letter(s) (verplicht)

Geboorte datum(bijvoorbeeld 09-12-1966) (verplicht)

Adres (verplicht)

Huisnummer (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Huistelefoon nummer (verplicht)

Mobiel nummer (verplicht)

E-mail (verplicht)

Bank- of gironummer (verplicht)

Geeft zich hierbij op als lid van de Volkstuindersvereniging Ridderspoor.


Het inschrijfgeld (€ 25) wordt in rekening gebracht na inschrijving.


De huurder is bereid indien nodig enige malen per jaar werkzaamheden te verrichten ten behoeve van het onderhoud van de tuincomplexen.

Heeft u voorkeur voor een complex? (verplicht)
Complex IComplex IIComplex IIIGeen voorkeur

Wenst u een huisje op de tuin? (verplicht)
JaNee

Wenst u een schuurtje/kastje op de tuin? (verplicht)
JaNee

Bouwsels zijn uitsluitend toegestaan na aanvraag bouwvergunning!

Heeft u eerder een volkstuin gehad? (verplicht)
JaNee

Zo ja, waar? (verplicht)

Bent u bereid u in te zetten voor de commissies van vereniging?
(Let op!: U moet zich te allen tijde in zetten waar nodig, zoals tuindiensten, zie bovenstaand bericht of Huishoudelijk Reglement)

Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld in de tuincommissie zie volgende vraag. (verplicht)
JaNee

Heeft u ook intresse in een van onze commissies?

Evenementen-en kantinecommissieRedactiecommissieBouw-en onderhoudcommissieWebsitecommissieTaxatiecommissieTuincommissieTuinuitgifte

Wilt u meer weten over commissies en wenst u informatie neem contact op Klik hier na verzending!

Eventuele opmerkingen

Bijlage

Controle getal, vul de tekst in de afbeelding in: (niet hoofdletter gevoelig, verplicht)
captcha

Inschrijffomulier 2017v25 copyright jpgict.com

Meer informatie zie het “Groene boekje”

36total visits,1visits today