Privacyverklaring VTV Ridderspoor 25 mei 2018

Beste leden,

 

Per 25 mei 2018 geldt t.a.v. de persoonsgegevens een nieuwe wet: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Om aan deze wet te kunnen voldoen, is een ad hoc commissie hard bezig zaken op orde te stellen. Een van deze zaken is de privacyverklaring welke u kunt lezen op de website van de vereniging onder de knop informatie. Vooral het deel om de website op orde te krijgen en met de gegevens van de vereniging in de Cloud (= beveiligde gegevensopslag via een netwerk op een server van een derde partij) te werken, vereisen veel manuren. Voor u als lid veranderd er op dit moment niets. Wel zal het Huishoudelijk Reglement op het AVG moeten worden aangepast. Dit zal de komende jaarvergadering op de agenda staan.

>>Klik hier voor de Privacyverklaring van VTV Ridderspoor<<

 

Het bestuur